Fletro Pro V5.2 Responsive Blogger Template ( 3 Column )

Lần này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn mẫu Fletro Pro phiên bản ba cột. Mẫu này phù hợp cho các blog cá nhân. Mẫu có tốc độ tải trang tương đối nhanh vì sử dụng lazy size và lazy load Adsense, bố cục gọn gàng, phân chia rõ ràng từng phần nên dễ cài đặt và chỉnh sửa, nhiều chức năng tiện ích, giao diện thân thiện và tương thích với tất cả các thiết bị hiện nay.TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Related PostTrue
Label WidgetTrue
BreadcrumbsTrue
Back To TopTrue
Remove Footer CreditsTrue
Dark ModeTrue
Box ShareTrue
Author Profile WidgetTrue
No Encrypted ScriptsTrue
Share ButtonTrue
Follow By Email WidgetTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue

Author: Jagodesain
Hướng dẫn cài đặt : xem tại đây
Đánh giá theme?

Post a Comment