Fletro Pro V5.2 Responsive Belogger Template Free Download

Fletro đây là mẫu mới được thiết kế ưu tiên trên thiết bị di động nhưng nó không bỏ qua màn hình máy tính. Chỉ là xu hướng của người dùng internet hiện đang dần chuyển từ máy tính để bàn sang thiết bị di động, điều này được chứng minh bằng số liệu thống kê người dùng di động đang tăng lên hàng năm. Diện mạo được làm cho hiện đại và thanh lịch về các tính năng hoặc bố cục mẫu, bên cạnh mẫu này được thân thiện với người dùng hơn, bố cục của từng yếu tố được sắp xếp gọn gàng và không cản trở sự thuận tiện của khách truy cập vào blog.TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Box ShareTrue
Related PostTrue
Label WidgetTrue
BreadcrumbsTrue
Back To TopTrue
Remove Footer CreditsTrue
Dark ModeTrue
Author Profile WidgetTrue
No Encrypted ScriptsTrue
Share ButtonTrue
Follow By Email WidgetTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue

Author: Jagodesain
Hướng dẫn cài đặt : xem tại đây
Đánh giá theme?

2 Comments