TBblogger Template Blogspot - Mẫu cho blog cá nhân cực đẹp

TBlogger là một chủ đề blogger siêu thân thiện và tối ưu hóa SEO được thiết kế chuyên nghiệp. Với cấu trúc được mã hóa đặc biệt, nó giúp bạn đạt được các vị trí xếp hạng công cụ tìm kiếm cao hơn trong thời gian ngắn và không cần nỗ lực. Chủ đề tuyệt vời này được trang bị các tính năng và chức năng tuyệt vời. Được tạo ra với sự hoàn hảo và chất lượng đạt được, chủ đề đẹp mắt này sẽ giúp bạn tạo ra bất kỳ loại blog nào.TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Related PostTrue
Label WidgetTrue
BreadcrumbsTrue
Back To TopTrue
Remove Footer CreditsTrue
Dropdown MenuTrue
No Encrypted ScriptsTrue
Share ButtonTrue
Follow By Email WidgetTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue

Author: Templatify
Redesign: Trường Blogger
Hướng dẫn cài đặt : xem tại đây
Đánh giá theme?

Post a Comment