Chia Sẻ Template Blogpsot Film API đẹp

Template Phim Responsive được mod từ template phim DISNEY của Võ Việt Hoàng Tên theme gốc: XuongAnime Premium Mod Đây là template blogspot đẹp. File được share đã được bạn Minh Khôi tối ưu thẻ meta, làm gọn code ... Template hoạt động bằng cách get api phim từ goopgim.comTÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Related PostTrue
Label WidgetTrue
BreadcrumbsTrue
Back To TopTrue
Remove Footer CreditsTrue
No Encrypted ScriptsTrue
Share ButtonTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue

HƯỚNG DẪN:
 • Trang get link phim: http://goophim.com/
 • Mẫu bài đăng: 
 • <img id="mvi-thumb-data" src=""/>
  <br /><img id="mvi-cover-data" src=""/><br />
  <img id="mvi-cover-data" src=""/>
  <a name='more'></a> <div id="mvi-status-data">[Tập 13 sắp chiếu / ...]
  </div><div id="mvi-desc-data">
  Nội dung
  <br /></div><div id="mvi-genre-data">Shounen, Ecchi, Hành Động, Fantasy</div>
  <div id="mvi-actor-data">pp_50095_Đang cập nhật</div>
  <div id="mvi-director-data">pp_1254995_Đạng cập nhật</div>
  <div id="mvi-country-data">qg_JP</div><div id="mvi-duration-data">23 phút</div>
  <div id="mvi-res-data">Full HD</div>
  <div id="mvi-year-data">2020</div>
  <div id="mvi-trailer-data">https://www.youtube.com/watch?v=iWdzwLSu5H0</div>
  <div id="mvi-link-data">
  <id data-src="">Tập 1</id> <br />
  <id data-src="">Tập 2</id> <br />
  <id data-src="">Tập 3</id> <br />
  <id data-src="">Tập 4</id> <br />
  <id data-src="">Tập 5</id> <br />
  <id data-src="">Tập 6</id> <br />
  <id data-src="">Tập 7</id> <br />
  <id data-src="">Tập 8</id> <br />
  <id data-src="">Tập 9</id> <br />
  <id data-src="">Tập 10</id> <br />
  <id data-src="">Tập 11</id> <br />
  <id data-src="">Tập 12</id> <br /> </div>
  
Author: Giao diện blog
Hướng dẫn cài đặt : xem tại đây
Đánh giá theme?

2 Comments