Template Blogspot Tin tức Thanh Mộc Hương

Lần này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn mẫu Template Blogspot Tin tức Thanh Mộc Hương, mẫu này phù hợp cho các blog tin tức. Nhìn sơ qua, mẫu có tốc độ tải trang tương đối nhanh, bố cục gọn gàng, giao diện thân thiện và tương thích với tất cả các thiết bị hiện nay.TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Related PostTrue
Label WidgetTrue
BreadcrumbsTrue
Back To TopTrue
Remove Footer CreditsTrue
NewstickerTrue
No Encrypted ScriptsTrue
Share ButtonTrue
Contact Form WidgetTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue

Hướng dẫn cài đặt : xem tại đây

Đánh giá theme?

Post a Comment