Template Blogger Mộc Gin 2 cột

Mộc Gin Template là mẫu giao diện được convert từ WordPress về Blogger, giao diện có đầy đủ chức năng tiện ích ,dễ dàng cài đặt, đăng bài. Hơn thế nữa, mẫu có tốc độ tải trang rất nhanh, nhiều vị trí đặt banner để tăng nhu thu nhập của bạnTÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 1
WidgetVersion 1
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Related PostTrue
Label WidgetTrue
BreadcrumbsTrue
Back To TopTrue
Remove Footer CreditsTrue
Sticky SidebarTrue
No Encrypted ScriptsTrue
Share ButtonTrue
Follow By Email WidgetTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue

Hướng dẫn cài đặt : xem tại đây

Đánh giá theme?

Post a Comment