BSW Blogging Fastest Blogger Template

Fastest Template Blogger nằm trong danh sách các template thiên về yếu tố đơn giản, tải nhanh không quá cầu kì mang đậm nét cổ điển. Tuy nhiên lại được hỗ trợ nhiều tính năng như bài viết mới nhất, các bài viết theo chuyên mục...vv...TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Related PostTrue
Label WidgetTrue
BreadcrumbsTrue
Back To TopTrue
Remove Footer CreditsTrue
No Encrypted ScriptsTrue
Share ButtonTrue
Follow By Email WidgetTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue

Author: Bác Sĩ Windows
Hướng dẫn cài đặt : xem tại đây

Đánh giá theme?

Post a Comment