Blogthuthuatwin10 V5 Blogger Template

Blogthuthuatwin10 V5 là mẫu blogger lấy ý tưởng từ mẫu Contempo và cập nhật theo phong cách material. Mẫu có tốc độ tải trang rất nhanh , tối ưu chuẩn SEO, responsive chuẩn 100% trên mọi thiết bị, bố cục gọn gàng, dễ dàng cài đặt và đăng bài.TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Related PostTrue
Label WidgetTrue
BreadcrumbsTrue
Back To TopTrue
Remove Footer CreditsTrue
NewstickerTrue
Share ButtonTrue
Follow By Email WidgetTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue

Author: Templatify
Hướng dẫn cài đặt : xem tại đây

Đánh giá theme?

Post a Comment