Trends Magazine Blogger Template Free Download

Trend Magazine là mẫu có giao diện chuyên nghiệp hiện đại, tốc độ tải trang tương đối nhanh, bố cục tiện ích đầy đủ, dễ dàng cài đặt, đăng bài. Mẫu có nhiều phong cách bài viết khác nhau ở trang chủ và có nhiều vị trí đặt quảng cáo để tăng doanh thu cho bạn..Đây là một chủ đề hoàn hảo cho các blog tin tức, tạp chí.TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Related PostTrue
Label WidgetTrue
BreadcrumbsTrue
Back To TopTrue
Share ButtonTrue
Author BoxTrue
Follow By Email WidgetTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue

Author: TemplatesZoo
Hướng dẫn cài đặt : xem tại đây

Đánh giá theme?

1 Comments