Template Chia Sẻ Tài Liệu Pháp Luật

Mẫu template này được thiết kế bởi giangna.com, mẫu có bố cục gọn gàng, đơn giản,tốc độ tải trang nhanh, thích hợp cho các blog chia sẻ tài liệu, thông tin,...TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 1
WidgetVersion 1
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Back To TopTrue
BreadcrumbsTrue
Label WidgetTrue
Related PostTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue

Đánh giá theme?

1 Comments