Chia Sẻ Giao Diện Bán Template Đẹp, Load Nhanh

Việt Blogger Themes là mẫu template có giao diện đơn giản load nhanh, bố cục đẹp với các trang index được chia một cột và được chia thành hai cột với trang bài viết. Template này được xây dựng với mục đích đăng bán theme ngoài ra còn có thể bán các sản phẩm khác.TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
BreadcrumbListCheck
Sitemap PageCheck
Contact PageCheck
404 PageCheck
Related Recent PostsTrue
Recent Posts WidgetTrue
Recent Comments WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Label WidgetTrue
Live searchTrue
Reponsive videoTrue

Đánh giá theme?

Post a Comment