Nubie Fast Template Blogger

Nubie Fast là một mẫu giao diện đơn giản, tốc độ tải trang rất nhanh, bố cục tiện ích gọn gàng dễ dàng cài đặt. Ở đây chúng tôi chia sẻ cho các bạn phiên bản premium. Nubie Fast là một chủ đề hoàn hảo cho blog cá nhân.TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Share ButtonTrue
BreadcrumbsTrue
Follow By Email WidgetTrue
Label WidgetTrue
Related PostTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue

Đánh giá theme?

Post a Comment