Template Blogger Chia Sẻ Tài Liệu

Template Chia sẻ tài liệu này có giao diện đẹp, tốc độ tải trang rất nhanh, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ, bố cục tiện ích gọn gàng dễ dàng cài đặt không phải can thiệp quá nhiều vào theme,....TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 1
WidgetVersion 1
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Post LabelTrue
Breaking NewsTrue
Popular Posts WidgetTrue
BreadcrumbsTrue

Đánh giá theme?

Post a Comment