Sora CV Blogger Template

Sora CV Blogger Template là một giao diện cao cấp để giới thiệu bản thân. Giao diện responsive trên mọi thiết bị từ màn hình rộng đến điện thoại di động. Sora CV là một chủ đề lý tưởng cho bất kỳ loại nghề nghiệp nào như các studio và công ty sáng tạo, hoàn toàn phù hợp để giới thiệu thông tin về kinh nghiệm, kỹ năng, dịch vụ, giáo dục, công việc, giải thưởng, chuyên môn, khách hàng, lời chứng thực và giá cả của bạn. Ở đây, tôi chia sẻ mẫu premium tức là không bị mã hóa bản quyền ở chân trang.TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
Remove Footer CreditsTrue
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
Social SharingTrue
Drop Down MenuTrue
HTML5 & CSS3True
Simple DesignTrue
AnimationTrue
LoaderTrue

Đánh giá theme?

2 Comments