Magone V6.5.7 - Responsive News & Magazine Blogger Template

MagOne là một trong những mẫu Blogger tạp chí bán chạy nhất của ThemeForest. Mẫu có giao diện đẹp, tốc độ tải trang tương đối nhanh, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ, bố cục tiện ích gọn gàng dễ dàng cài đặt không phải can thiệp quá nhiều vào theme, banner quảng cáo đầu trang, bên phải sidebar,...TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Label WidgetTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Back To TopTrue
Share ButtonTrue
Slider PostsTrue
BreadcrumbsTrue
Related PostsTrue
Label Post WidthTrue
Follow By Email True
Recent Post WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue

Đánh giá theme?

Post a Comment