Landing Profile Blogger Template

Landing Profile Blogger Template là một giao diện để giới thiệu bản thân, dịch vụ của cá nhân đến với cộng đồng. Giao diện responsive trên mọi thiết bị từ màn hình rộng đến điện thoại di động, giao diện đẹp mắt, tốc độ tải trang tương đối nhanh.TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
Social SharingTrue
AnimationTrue
Simple DesignTrue

Đánh giá theme?

Post a Comment