Igniel Premium Blogger Template

Igniel Premium là mẫu có giao diện đẹp, tốc độ tải trang tương đối nhanh, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ, bố cục tiện ích gọn gàng dễ dàng cài đặt không phải can thiệp quá nhiều vào theme, banner quảng cáo đầu trang, bên phải sidebar,...TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Follow By Email WidgetTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue
BreadcrumbsTrue
Share ButtonTrue
Back To TopTrue
Dark ModeTrue

Đánh giá theme?

1 Comments