IDN Theme Blogger Template Free Download

IDN Theme Premium là mẫu được thiết kế bởi Arlina, giao diện đẹp mắt, tốc độ tải trang tương đối nhanh, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ, bố cục gọn gàng. Mẫu này thích hợp cho các blog chia sẻ / bán giao diện,...



TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue
Related PostsTrue
Back To TopTrue
Share ButtonTrue
BreadcrumbsTrue

Đánh giá theme?

1 Comments