Facebook Services Landing Blogger Template

Facebook Services là mẫu có giao diện đẹp, tốc độ tải trang tương đối nhanh, bố cục tiện ích gọn gàng. Mẫu này thích hợp để giới thiệu, quảng cáo dịch vụ Facebook đến với khách hàng, ngoài ra có thể chỉnh sửa lại để quảng cáo các mặt hàng khác.TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 2
WidgetVersion 1
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
Back To TopTrue
SliderTrue
Header MenuTrue
Sticky MenuTrue

Đánh giá theme?

1 Comments