Bizmart Business Blogger Template

Bizmart Business Blogger Template là một mẫu giao diện được thiết kế tương tự như theme Bizmart ở Bizweb. Mẫu có giao diện đẹp, tốc độ tải trang tương đối nhanh, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ, bố cục tiện ích gọn gàng dễ dàng cài đặt không phải can thiệp quá nhiều vào theme, đăng bài dễ dàng. Mẫu này thích hợp để đăng bán tất cả các mặt hàng. Ở đây chúng tôi chia sẻ cho các bạn 2 phiên bản đó là phiên bản tiếng việt và tiếng anh.TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 1
WidgetVersion 1
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Online PaymentTrue
Slider ImageTrue
CartTrue
Post LabelTrue
Follow By EmailTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue

Đánh giá theme?

Post a Comment